Penubuhan Koperasi

Ahli Lembaga Koperasi mempunyai dedikasi dan semangat yang tinggi dalam mentadbir urus koperasi ini dalam usaha menjadikan KO-UMMAH sebagai salah sebuah koperasi yang paling berdaya saing di Malaysia pada masa akan datang dengan bantuan dan sokongan daripada kakitangan-kakitangan koperasi yang berpengalaman bagi memenuhi kehendak para anggota serta pelanggan koperasi.

KO-UMMAH merupakan sebuah koperasi asas yang telah didaftarkan pada 28 Februari 2014. Pendaftaran KO-UMMAH telah disahkan oleh Datuk Nik Ali Bin Mat Yunus (Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia) dengan nombor pendaftaran D-4-0673. Mesyuarat Agung Permulaan telah diadakan pada 5 Januari 2014 yang bertempat di Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian Kelantan. Fungsi utama penubuhan koperasi ini adalah pengguna. Keaggotaan KO-UMMAH terbuka kepada semua penduduk negeri Kelantan kecuali Jajahan Kecil Lojing.

Logo Koperasi

Maksud bagi logo KO-UMMAH;

  • Tulisan khat kufi “UMMAH” iaitu simbolik yang membawa maksud koperasi mengendalikan sistem budaya kerja berlandaskan syariat islam.
  • Gambaran persegi melambangkan kecekalan dan keazaman para anggota koperasi bersatu demi mencapai tingkat kejayaan yang tertinggi dalam sosio ekonomi.
  • Warna kuning melambangkan kesungguhan, keberanian, kekuatan dan minat untuk merealisasikan keazaman untuk memajukan koperasi.
  • Warna putih melambangkan ketelusan, keikhlasan dan kesucian hati dalam menjalankan setiap aktiviti gerakan koperasi.
  • Warna hitam melambangkan karisma dan profesionalisme para anggota koperasi.

Maklumat Koperasi

Nama Koperasi

Koperasi Pembangunan Ummah Kelantan Berhad

Alamat Koperasi

Wisma Ummah, Lot 421, Seksyen 21 Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu, Kelantan

No Telefon & Faks

011-10878097 / 09-748 8780

E-mel

koummahkelantan@gmail.com

Website

www.koummah.com

Tarikh Daftar

28 Februari 2014

No Pendaftar

D-4-0673

Fungsi Utama

Pengguna