Pengenalan Kedai Panel

Pada Mesyuarat Agung Tahunan Kedua, 23 Februari 2017 yang lepas, satu aturan yang dinamakan Aturan Kedai Panel telah dibentangkan, dibincangkan, dan diluluskan untuk dijadikan sebagai salah satu aktiviti koperasi.

Merujuk kepada Aturan 6 ini, kedai panel bermaksud kedai atau syarikat atau koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) yang memberikan perkhidmatan kepada anggota Koperasi dengan memberikan diskaun istimewa dalam setiap pembelian. Dengan kata lain, kedai panel yang berdaftar dengan koperasi akan dilantik sebagai rakan niaga koperasi mengikut persetujuan hasil daripada perbincangan dan tapisan oleh Lembaga.

Tujuan Kedai Panel

 • Aturan ini diwujudkan bertujuan membina satu rangkaian perniagaan yang luas selari dengan visi koperasi untuk menjadi peneraju ekonomi Negara melalui pelbagai sektor perniagaan dan dijalankan secara bersatu.
 • Memberi peluang kerjasama di antara koperasi dan kedai-kedai milik anggota untuk menjalankan usahasama perniagaan dan pemasaran ke arah kebaikan bersama.
 • Koperasi juga mengambil langkah ini untuk membantu usahawan-usahawan dalam kalangan anggota bagi meningkatkan lagi tahap jualan produk mereka dengan platform-platform yang disediakan oleh koperasi.
 • Memberi peluang kepada anggota untuk menikmati kadar istimewa apabila berurusan dengan Kedai Panel Koperasi.

Kelebihan Kedai Panel

 • Berpotensi mengembangkan lagi perniagaan sediada anggota dengan kerjasama jaringan perniagaan dalam koperasi.
 • Koperasi menyediakan platform pemasaran kepada setiap kedai panel berdaftar.
 • Meningkatkan lagi produktiviti stok jualan bagi perniagaan yang berkaitan dan terpilih.
 • Koperasi memberikan tapak pengiklanan ‘online’ percuma di website rasmi dan page media sosial koperasi.
 • Berpotensi untuk mendapat harga pengiklanan dengan kadar istimewa (vip rate) untuk setiap pengiklanan dan percetakan melalui rangkaian kedai panel dalam Ko-Ummah. Seperti; video korporat, video viral, percetakan banner, bunting, flyers, signboard, bisnes kad dan lain-lain).
 • Promosi JENAMA syarikat panel di setiap acara/ majlis yang dianjurkan oleh koperasi (galakan pembelian oleh anggota koperasi di setiap kedai panel berdaftar).
 • Senarai syarikat panel akan dipamerkan di website rasmi KO-UMMAH.